דחיית תביעה כנגד בעלי עגורן בגין נפילה של עובד

פס"ד זה עוסק בתביעת נזקי גוף שהוגשה ע"י עובד שנפל מעגורן במסגרת עבודתו.

התביעה הוגשה כנגד מספר גורמים, כשמשרדנו התבקש לייצג את בעלי העגורן.

עקב יצירתיות משפטית של צוות עוה"ד במשרד ובכללם עו"ד עמנואל סממה, הוכיח משרדנו כי אף אם היה מחדל כלשהו של בעלי העגורן, אין לכך כל קשר לנפילת העובד ומכל מקום יש להטיל מלוא האחריות על מעסיק התובע. ההוכחה נסמכה על מומחה לביומכניקה אשר נשכר במיוחד לעניין על ידי משרדנו.

בית המשפט קיבל מלוא טענותינו וקבע כי יש לקבל התביעה כנגד המעסיק ולדחות התביעה כנגד מרשנו בעל העגורן, וזאת בהעדר אחריותו לתאונה.

בכך הצליח משרדנו להביא תוצאה מוצלחת עבור בעל העגורן אשר שמו הטוב היה תלוי על הפרק.

במסגרת דיון בערכאת ערעור, המליצו השופטים למעסיק להוסיף סך נוסף לפיצוי התובע, תוך דחיית הערעור כנגד מרשנו.