דחיית תביעה כנגד מהנדס מיזוג אשר יוצג על ידי משרדנו

בתביעה זו שנוהלה בבית המשפט המחוזי בחיפה ייצגנו מהנדס מיזוג.

התביעה הוגשה על ידי רוכשת בית בקיסריה כנגד המוכר של הבית, ששלח הודעה לצדדים שלישיים כנגד אנשי המקצוע שהיו מעורבים בבניית הבית ובכללם מהנדס המיזוג.

התובעת טענה לליקויי בניה בבית, ביניהם ענייניים הקשורים למיזוג.

בתיק נוהלו דיוני הוכחות במשך תקופה ארוכה ולאחריהם ניתן פסק דין מפורט במסגרתו נדחתה התביעה במלואה, הן כנגד המוכר והן כנגד בעלי המקצוע.

במסגרת פסק הדין קיבל בית המשפט מלוא טענותינו לפיהן אין להטיל כל אחריות על מהנדס המיזוג, שכן לא היה מעורב כלל וכלל בפרוייקט ובכך דחינו את גרסאות הצדדים האחרים לתיק.

בערעור שהוגש לבית המשפט העליון ובעקבות ייצוגנו לא שונתה הקביעה כלפי הלקוח והערעור על דחיית התביעה כנגדו נדחה ואף נפסקו לטובתו הוצאות משמעותיות.

במסגרת קביעת בית המשפט העליון נקבע מפורשות לראשונה, כי יש להחיל הוראות חוק המכר על יזם פרטי, ובכך משרדנו היה שותף לציון דרך חשוב נוסף בפיתוח דיני החוזים במדינת ישראל.