דחיית תביעה שהוגשה כנגד עו"ד באחריות מקצועית

בתביעה זו ייצג משרדנו עו"ד שנתבע בגין רשלנות מקצועית עקב ייצוג שנתן בעסקת מקרקעין, וזאת הן בערכאת המחוזי בירושלים (אצל הש' יעקובי) והן בערכאת הערעור אשר הוגש לבית המשפט העליון.

בית המשפט המחוזי קיבל מלוא טענותינו ביחס לתביעה ובפסק דין סדור פרש את המסכת העובדתית כפי שנטענה על ידנו וקבע כי לאורה כי אין לתובעים עילת תביעה כלל.

התביעה נדחתה תוך חיוב בהוצאות.

הערעור לבית המשפט העליון נמחק בהסכמה, לאחר ששופטי בית המשפט העליון המליצו לתובע למשוך את ערעורו, משום שאין בכוונתם לקבלו.