דחית תביעה על הסף מכוח מעשה בית דין

בתביעה זו ייצג משרדנו עו"ד שנתבע בגין רשלנות מקצועית במסגרת ייצוג בעסקת מקרקעין על סך של כ-15,000,000 ₪, בבית המשפט המחוזי מרכז.

התביעה הוגשה כנגד מספר נתבעים, ובכללם עוה"ד אשר יוצג על ידנו.

המסכת העובדתית של התביעה היתה מורכבת מאוד וניהול הוכחות בתביעה עד לפסק דין היה מצריך קיום דיונים ארוכים ורבים והפרשה היתה עתידה להימשך שנים ארוכות.

פעולותינו הביאו לסילוק התביעה כנגד עוה"ד על הסף ללא צורך בניהול הוכחות ובזמן קצר.

פסה"ד קיבל במלואה בקשה שהגיש ממשרדנו לסילוק על הסף ובה נטען כי אין לדון בתביעה כלל לאחר שבהכרעה קודמת בהליך אחר שניהלה התובעת כלל המחלוקות כבר הוכרעו.

הייחודיות אשר מצוייה בפס"ד שקיבל משרדנו היא בהרחבה של הדוקטרינה המכונה "מעשה בית דין" כשהתביעה סולקה על סמך החלטה שמרשנו לא היה שותף לה ושהיא ניתנה בהחלטת ביניים ולא בפס"ד עיקרי.