טיפול במאושפז

המנוח הגיע לחדר המיון של בית חולים ידוע מחמת חום גבוה וירידה כללית במצבו הבריאותי. במהלך שהותו בחדר המיון, נפל המנוח מהמיטה בה שכב וכתוצאה מכך נפגע פגיעות שונות. משרדנו ייצג את יורשי המנוח ופעל לשם מיצוי מרבי של זכויותיהם. במסגרת הסכם פשרה הצליח משרדנו לחייב את בית החולים בפיצוי היורשים בסכום כולל של 380,000 ₪.