מסתם לב

א'- אישה בת כארבעים ושלוש, אשר פנתה למשרדנו לצורך מימוש זכויותיה כנגד קופת חולים ורופא קרדיולוג ידוע בתחומו.
א' לקתה בילדותה בקדחת שגרונית אשר גרמה להיצרות של המסתם בליבה. בהיותה כבת 13, עברה א' הרחבה של המסתם בליבה, כאשר לאחר מספר שנים ובעקבות הישנות של ההיצרות, עברה התובעת ניתוח החלפה של המסתם במסתם ביולוגי. מאז החלפת המסתם נמצאה א' במעקב של קופ"ח, שם טופלה בעיקר על ידי רופא קרדיולוג. במהלך השנים התדרדר מצבה של א' עקב סיבוכים שונים.

משרדנו טען כי היה על קופת החולים והרופא הקרדיולוג להפנות את א' לניתוח יזום להחלפת המסתם ולהימנע מלהגיע למצב בו יש לבצע ניתוח חירום בו הסיכון הניתוחי יגדול בהרבה, כאשר בשל רשלנות וחוסר מיומנות א' הגיעה לניתוח חירום במצב כללי קשה וכתוצאה מכך הינה סובלת כיום מפגיעה מוחית קשה.
במסגרת הסכם פשרה הצליח משרדנו לחייב את בית החולים והרופא הקרדיולוג לפצות התובעת בסכום כולל של 1,500,000 ₪.