פס"ד בהם המשרד היה מעורב לפי תחומים: מקרקעין ומשפט אזרחי מסחרי