פס"ד בהם המשרד היה מעורב לפי תחומים: ביטוח ונזיקין